پژوهش
تمام افراد بشر نقش های متفاوتی....
تهیه شده توسط سرکار خانم سهیلا نوحی (بلوری) فروردین 97
تهیه شده توسط سرکار خانم سهیلا نوحی (بلوری) تیر 96
تهیه شده توسط سرکار خانم سهیلا نوحی (بلوری) بهمن 95
تهیه شده توسط سرکار خانم نوحی (بلوری) خرداد 95
افزوده شده در اول اردیبهشت نود و پنج
افزوده شده در بیست و دوم دی ماه نود و چهار
افزوده شده در دوازدهم دی ماه نود و چهار
افزوده شده در دوم دی ماه نود و چهار
تهیه شده توسط سرکار خانم بلوری دی 94
تهیه شده توسط سرکار خانم بلوری مرداد 94
افزوده شده در بیست و سوم اسفند سال نود و سه
افزوده شده در ششم خرداد سال نود و دو
افزوده شده در ششم خرداد سال نود و دو
منشور اخلاقی موسسه
ما به عنوان عضوی از اعضاء"موسسه خیریه یاوران ایتام"
با خداوند رحمان عهد می بندیم ......
شماره حساب
شماره حسابهای موسسه
بانک پارسيان شماره حساب 0200679958003
بانک ملی شماره حساب 0110882245000 به نام موسسه خيريه ياوران ايتام
شماره شبابانک پارسیان IR 090540102281021035723008
شماره کارت بانک ملی :6037991899825446
و شماره کارت بانک پارسیان :6221061050494980
ارتباط با ما
  آدرس:
خیابان ولیعصر، ابتدای شهید مطهری، کوچه منصور،پلاک 87، ساختمان طاووس، زنگ یک، موسسه خیریه یاوران ایتام
 
شماره تلفن های تماس:
88106190، 88101624، 88101621، 88101602، 88101272، 88102909 
  شماره فکس:
88102187
  پست الکترونیک جهت اطلاع واریز وجه:
info@yavaran.org