سید فرهاد افتخار زاده

دکترای مدیریت آموزشی
رییس سازمان منطقه آزاد کیش
رئیس موسسه آموزشی علوم و فنون کیش
مدیرکل دفتر روابط بین الملل وزارت آموزش وپرورش
رئیس دانشگاه آزاد واحدهای شرق تهران میدان امام حسین ، واحد پرند
عضو هیات امناء موسسه یاوران ایتام

 

محمد ثروتی

دارای مدرک فوق لیسانس MPM
همکاری با وزارت صنایع و معادن از 1384-1380
رئیس هیات مدیره شرکت پارسان تاکنون
عضو هیات امنا موسسه خیریه یاوران ایتام

 

علی زارعان

علی زمان

شهین شاهچراغی

سمت در یاوران: رییس هیات مدیره و عضو هیات امنا
تحصیلات: مهندسی معماری و فوق لیسانس مدیریت آموزشی
سوابق شغلی:
عضو هیات علمی دانشکده دکتر شریعتی
مدرس و معاون پژوهشی دانشکده دکتر شریعتی 1368-1378
رئیس دانشکده دکتر شریعتی دختران تهران 1378 -1383
رئیس انیستیتو هنر ومعماری دانشکده شریعتی 1383 - 1396
عضو شورای عالی برنامه ریزی داشگاه فنی و حرفه ای
عضو شورای برنامه ریز دانشگاه جامع علمی و کاربردی
عضو هیات مدیره و هیات امناء موسسه خیریه یاوران ایتام

 

عباس صدری

سمت در یاوران: عضو هیات امنا
تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت و توسعه سازمان از دانشگاه بین المللی امریکا، دکتری برنامه ریزی آموزشی
سوابق شغلی:
عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی
استادیار دانشگاه، مدیر کل دفتر مدارس عالی فنی و حرفه ای وزارت آموزشی و پرورش از سال 1367 لغایت سال 1382
مدیر کل روابط بین الملل وزارت آموزش و پرورش درسال 1383
رئیس دفتر منظقه آیسسکو در تهران از سال 1384 تاکنون
عضو شورای عالی وزارت آموزش و پرورش
عضو شورای برنامه ریزی دانشگاه جامع علمی و کاربردی
عضو شورای برنامه ریزی دانشگاه فرهنگیان
عضو هیات امناء موسسه خیریه یاوران ایتام
 

صدیقه صباغیان

سمت در یاوران: بازرس ، عضو هیات مدیره وهیات امنا
تحصیلات: لیسانس مهندسی در رشته الکترونیک
سوابق شغلی:
تدریس در دانشگاه شریعتی

 

محمدمهدی عبداله زاده

فاطمه فتحی

سمت در یاوران : بارزس
تحصیلات : فوق لیسانس صنایع - گرایش مدیریت سهیم و بهروری
سوابق شغلی :
کارمند بانک توسعه صادرات در سال های 75 تا 78
همکاری در چند طرح پژوهشی مدیریتی در سازمان بیمه سلامت (خدمات درمانی)
مجری طرح مطالعه و بررسی شاخص های بهروری در سازمان بیمه خدمات درمانی

 

آناهیتا فرخنده فال

دکتر داروساز فارغ التحصیل دانشگاه آزاد
سوابق شغلی :
-محقق در زمینه نانو فناوری دارویی در مرکز تحقیقات نانو فناوری دانشکده داروسازی دانشگاه تهران
-مسئول فنی شرکت واردات مواد اولیه دارویی
-موسس و مسئول فنی داروخانه شبانه روزی بزرگ اسلامشهر
در حال حاضر موسس و مسئول فنی داروخانه شبانه روزی بزرگ اسلامشهر
عضو هیات امنا موسسه یاوران ایتام

 

محمود قائلی

علی گل محمدی

سمت در یاوران: خزانه دار و عضو هیات امنا
تحصیلات: لیسانس مخابرات از دانشگاه شریف، فوق لیسانس مخابرات دانشگاه تربیت مدرس
سوابق شغلی:
مدیر عامل شرکت موج الکترونیک آزما
عضو هییت مدیره شرکت سامانه پروژه پژوه
عضو هییت مدیره مهر گیتى و مدیر طرح کتاب براى همه
عضو هییت مدیره و هیات امناء موسسه یاوران

 

آمنه سادات معصومیان

سمت در یاوران:مسئول واحدپایا،عضو هیئت مدیره،عضوهیئت امناء و 20 سال رئیس هیئت مدیره.
تحصیلات: لیسانس دررشته مهندسی الکترونیک
سوابق شغلی:
دبیرفنی ورئیس انستیتوبرق هنرستان صنعتی( قم)
دبیرفنی هنرستان صنعتی ایرانمهر(تهران)
رئیس تنها هنرستان صنعتی جدیدالتاسیس دختران تهران(بعدازانقلاب)
مدرس ورئیس آموزش دانشکده فنی دختران تهران.
مسئول واحدرفاه دانشکده فنی دختران تهران.
معاون فنی آموزشکده فنی علمی کاربردی حوزه هنری سوره

 

نسرین منزوی کرباسی

سمت در یاوران: عضو هیات مدیره و هیات امنا
تحصیلات: لیسانس مدیریت بازرگانى دانشگاه کرمان
سوابق شغلی:
کارشناس سازمان برنامه و بودجه
عضو هیات مدیره وهیات امناء

 

فرنگیس نشاسته ریز

سمت در یاوران: عضو هیات مدیره و هیات امنا
تحصیلات: لیسانس مهندسی معماری از دانشگاه علم و صنعت تهران
سوابق شغلی:
رئیس انستیتو هنر و معماری دانشکده دکتر شریعتی
مسئول مرکز آموزش عالی فنی دختران کیانشهر (ولیعصر فعلی) وابسته به مرکز سمیه
معاون فنی مرکز آموزش عالی فنی دختران سمیه تهران
تدریس در انستیتو تکنولوژی (آموزش و پرورش/بخش فنی و حرفه ای)
عضو هیات مدیره در سمت خزانه دار، عضو هیات امنا موسسه یاوران

 

مهری نوحی

سمت در یاوران: مدیر عامل موسسه، عضو هیات مدیره و هیات امنا
تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت و توسعه سازمان از دانشگاه بین المللی امریکا
سوابق شغلی:
عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشکده دکتر شریعتی
عضو گروه برنامه ریزی دانشگاه جامع علمی و کاربردی
عضو گروه برنامه ریزی دانشگاه فنی و حرفه ای
مسئول انستیتو امور اداری در دانشکده دکتر شریعتی
دارای 20 سال سابقه کار در موسسه یاوران به عنوان مدیر عامل موسسه که تاکنون ادامه دارد.
پست الکترونیک: hsadri84@yahoo.com