باسلام واحترام؛
خواهشمنداست جهت سفارش تابلو ترحیم وانجام

خدمات مربوط به آن فرم زیر را تکمیل نموده تا اقدام لازم به انجام رسد

                                                                                             


 
 نام سفارش دهنده : نام متوفی:
 تاریخ سفارش:    مبلغ واریزی  
 واریزوجه به حساب یا کارت بانک      
  زمان وساعت مراسم ختم     نام مسجد  
آدرس محل برگزاری مراسم:
 شماره تلفن سفارش دهنده:    تعداد تابلوهای سفارش داده شده  
منشور اخلاقی موسسه
ما به عنوان عضوی از اعضاء"موسسه خیریه یاوران ایتام"
با خداوند رحمان عهد می بندیم ......
شماره حساب
شماره حسابهای موسسه
بانک پارسيان شماره حساب 0200679958003
بانک ملی شماره حساب 0110882245000 به نام موسسه خيريه ياوران ايتام
شماره شبابانک پارسیان IR 090540102281021035723008
شماره کارت بانک ملی :6037991899825446
و شماره کارت بانک پارسیان :6221061050494980
ارتباط با ما
  آدرس:
خیابان ولیعصر، ابتدای شهید مطهری، کوچه منصور،پلاک 87، ساختمان طاووس، زنگ یک، موسسه خیریه یاوران ایتام
 
شماره تلفن های تماس:
88106190، 88101624، 88101621، 88101602، 88101272، 88102909 
  شماره فکس:
88102187
  پست الکترونیک جهت اطلاع واریز وجه:
info@yavaran.org